اخبار ورزشی » آرتتا:”از پیوستن براهیم به رئال ناراحت شدم”