اخبار اجتماعی » انتخاب 9 نفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای عالی استانها در جلسه امروز